2024ko larrealdiari begira, Enirio-Aralarko larre-sailetan bost txabola geratu dira libre. Mankomunitatearen Larre eta Txabolen Ordenantzak (GAO 92, 2017ko maiatzaren 16koa) dioenez, Mankomunitateak txabola bakoitzaren gozamendua jabari publikoko ondasun baten erabilpen pribatibo izaera duen kontzesio moduan egiten du (34. artikulua).

Eskaera egiteko epea, behin Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN oharra atera eta hurrengo egunetik hasita hogei egunekoa izango da.

Aralarko larreen erabileraren datuak

Aralarko larreen erabileraren inguruko grafiko honetan ikus daiteke abereek zer bilakaera izan duten azken 30 urteetan: