Aralarko larreen erabileraren datuak

Aralarko larreen erabileraren inguruko grafiko honetan ikus daiteke abereek zer bilakaera izan duten azken 30 urteetan:

Txabolen emakida

2021eko larrealdiari begira, Enirio-Aralarko larre-sailetan zortzi txabola geratu dira libre. Mankomunitatearen Larre eta Txabolen Ordenantzak (GAO 92, 2017ko maiatzaren 16koa) dioenez, Mankomunitateak txabola bakoitzaren gozamendua jabari publikoko ondasun baten erabilpen pribatibo izaera duen kontzesio moduan egiten du (34. artikulua).

Emakidaren deialdia

Txabolen kontzesiorako klausula administratibo partikularren plegua 2020.

Eskaeren epea pasata dago

Larreen erabilerarako
izen-ematea

2021. urteko larreen erabilerarako izen-ematea jada itxita dago.