Aralarko larreen erabileraren datuak

Aralarko larreen erabileraren inguruko grafiko honetan ikus daiteke abereek zer bilakaera izan duten azken 30 urteetan:

2022eko larrealdiari begira, Enirio-Aralarko larre-sailetan sei txabola geratu dira libre. Mankomunitatearen Larre eta Txabolen Ordenantzak (GAO 92, 2017ko maiatzaren 16koa) dioenez, Mankomunitateak txabola bakoitzaren gozamendua jabari publikoko ondasun baten erabilpen pribatibo izaera duen kontzesio moduan egiten du (34. artikulua).

Emakidaren deialdia

Txabolen kontzesiorako klausula administratibo partikularren plegua 2022.

Eskaeren epea martxoak 25ean bukatzen da

Larreen erabilerarako
izen-ematea

2021. urteko larreen erabilerarako izen-ematea jada itxita dago.